Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Koronawirus

Stale monitorujemy łańcuchy dostaw pod kątem potencjalnych problemów, które mogą mieć wpływ na naszą działalność. Ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, aby oceniać i minimalizować potencjalne skutki.

Poprzez ciągłą optymalizację łańcucha dostaw jesteśmy w stanie szybko reagować na zmieniającą się dynamikę rynku i minimalizować wpływ na naszą działalność oraz zakłócenia dla naszych klientów.

Steinzeug-Keramo opracował plan reagowania na Covid19. Dokładnie monitorujemy sytuację i dokonujemy korekt w oparciu o zalecenia międzynarodowych organów ds. Zdrowia, a także oficjalne instrukcje od rządu, władz lokalnych i lokalnych.

Podejmujemy działania szybko i sprawnie, aby zminimalizować potencjalne ryzyko pandemii dla pracowników oraz naszych klientów i ich przedsiębiorstw.

W miarę rozwoju sytuacji będziemy priorytetowo traktować nasze zasoby, aby jak najlepiej wspierać naszych klientów. Regularnie monitorujemy Państwa zapotrzebowanie i w razie potrzeby będziemy dokonywać dalszych korekt.

Nasz zakład produkcyjny w Hasselt jest dostosowany do aktualnych warunków rynkowych i działa na obniżonym poziomie. Gdy tylko sytuacja ponownie się poprawi, w ciągu kilku dni przywrócimy poziom produkcji do pierwotnego poziomu. Stale dostosowujemy nasze możliwości do nowych warunków rynkowych i jednocześnie przywiązujemy dużą wagę do zachowania płynności dostaw. Podczas gdy produkcja w zakładzie produkcyjnym w Hasselt została zredukowana, produkcja w zakładzie produkcyjnym Bad Schmiedeberg na chwilę obecną pozostanie na bieżącym poziomie.

Podobnie jak w normalnych warunkach pracy, Steinzeug-Keramo zapewnia, że zaspakaja zapotrzebowanie swoich klientów. Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację, priorytetowo traktujemy zweryfikowane warunki infrastruktury krytycznej.

Nasze operacje magazynowe będą kontynuowane na poziomie, na którym możemy zagwarantować poziom usług, a także zapewnić elastyczne dostawy na wszystkie trwające budowy. W interesie naszych klientów skupiamy się na stabilnym łańcuchu dostaw, dlatego dostosujemy personel logistyczny do wielkości zamówienia i ładowanych samochodów ciężarowych.

Oczywiści, nasi specjaliści do spraw sprzedaży są dostępni dla naszych klientów.  Możecie Państwo kontaktować się z naszym działem obsługi klienta w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu: + 48 32 7674412.

Stany magazynowe z naszej oferty KERA (KERA.Base, KERA.Pro, KERA.Mat i KERA.Drive) są obecnie zabezpieczone.

W tym szczególnym przypadku uprzejmie prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Zasadniczo przestrzegamy naszych zasad, znajdując dobre rozwiązanie wspólnie z naszym klientem.

W tym miejscu zapewniamy, że Steinzeug-Keramo w pełni spełnia obowiązek ochrony swoich pracowników. Ściśle przestrzegamy przepisów dotyczących higieny, a nasi pracownicy ściśle stosują zasady ostrożności i zachowania w kontakcie osobistym. Bezpośrednie wizyty w terenie są zatem nadal możliwe przy zachowaniu wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa.

Oczywiście nasi doradcy do spraw technicznych są dostępni, aby odpowiedzieć na pytania oraz obawy związane z planowaniem i realizacją projektów budowlanych. Możecie Państwo kontaktować się z naszymi doradcami za pośrednictwem naszej centrali pod numerem +48 327 674 412 lub telefonami komórkowymi dostępnymi na naszej stronie internetowej.  

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest naszym najwyższym priorytetem. Wymagamy od naszych partnerów przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów rządowych.  

W przypadku pracowników administracji, wprowadzono obowiązkowe wytyczne dotyczące pracy z domu, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom i postępować zgodnie z instrukcjami personelu medycznego.

Pracownicy, którzy mogą pracować w domu, używają różnych technologii cyfrowych, aby nadal realizować dostawy do naszych klientów i móc pozostać z nimi  w stałym  kontakcie.

Podjęliśmy również inne środki w celu ochrony naszych pracowników, w tym zatrzymując transgraniczne podróże służbowe i anulując nasz udział w wielu wydarzeniach oraz wprowadzając wirtualne spotkania i seminaria internetowe.

Z przyjemnością przedstawimy Państwu naszą ofertę poprzez spotkanie online, w tym celu prosimy o kontakt z naszą infolinią. 

Możecie Państwo kontaktować się z nami w dni powszednie od 8:00 do 16:00 pod następującym numerem telefonu: + 448 32 7674412.