Speciální odbočky

Speciální odbočky dělají z kanalizačních sítí velmi flexibilní a výkonný systém. Až do jmenovité světlosti DN 800 můžeme v krátkém čase dodat jakoukoliv myslitelnou kombinaci různých průměrů. Přitom zohledňujeme různé úhly odbočení a zatížení, jenž působí na troubu. Jak hlavní potrubí tak i napojovací přípojku lze provést s normální (N) nebo se zvýšenou pevností (H).

Standardní program je doplněn o speciální výrobu podle kritérií zákazníka. Pokud byste měli nějaké specifické požadavky přesahující rámec námi nabízených odboček, tak nás prosím kontaktujte. Máme zkušenosti s prefabrikací dílčích kusů a dokážeme je vyrobit přesně pro Váš projekt.

SPECIÁLNÍ ODBOČKA 90°  
DN1 S HLADKÝMI KONCI, DN2 S HRDLEM

SPECIÁLNÍ ODBOČKA 90°  
DN1 S HRDLEM a DN2 S HRDLEM

KOMBINACE SPECIÁLNÍCH ODBOČEK PRO 45° A 90°

DN1 NORMÁLNÍ ZATÍŽENÍ DN 250 – DN 600, DN2 NORMÁLNÍ ZATÍŽENÍ DN 250 – DN 600*
DN 1 DN 2 DN 2 DN 2 DN 2 DN 2 DN 2
250 250 - - - - -
300 250 300 - - - -
350 250 300 350 - - -
400 250 300 350 400 - -
500 250 300 350 400 500 -
600 250 300 350 400 500 600

* Jsou možné také kombinace DN1 normální zatížení - DN2 vysoké zatížení

SPECIÁLNÍ ODBOČKA 45°  
DN1 S HLADKÝMI KONCI a DN2 S HRDLEM

SPECIÁLNÍ ODBOČKA 45° 
DN1 S HRDLEM a DN2 S HRDLEM

KOMBINACE SPECIÁLNÍCH ODBOČEK PRO 45° A 90°

DN1 VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DN 250 – DN 800, DN2 NORMÁLNÍ ZATÍŽENÍ DN 250 – DN 600*
DN 1 DN 2 DN 2 DN 2 DN 2 DN 2 DN 2
250 250 - - - - -
300 250 300 - - - -
400 250 300 350 400 - -
500 250 300 350 400 500 -
600 250 300 350 400 500 600
800 250 300 350 400 500 600

* Jsou možné také kombinace DN1 normální zatížení - DN2 vysoké zatížení

KOMBINACE SPECIÁLNÍCH ODBOČEK PRO 45° A 90°

DN1 VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DN 250 – DN 800, DN2 VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DN 500 – DN 800*
DN 1 DN 2 DN 2 DN 2 DN 2 DN 2 DN 2 DN 2
250 250 - - - - - -
300 250 300 - - - -
400 250 300 400 - - - -
500 250 300 400 500 - - -
600 250 300 400 500 600 - -
800 250 300 350 400 500 600
700 250 300 400 500 600 700 -
800 250 300 400 500 600 700 800

* Jsou možné také kombinace DN1 normální zatížení - DN2 vysoké zatížení