221 231 232 233 234 235 236 237
KERA.Pro

Zkrácená trouba přítok (GZ)

technické výkresy


Jmenovitá světlost DN 200

200
800

Spoj

Spojovaci systemy

Stavební délka (cm)

Hmotnost
36 kg/ks
TKL
240
Mezní únosnost ve vrch. zat. FN
48 kN/m

Stručný popis

Kloubové kusy se používají k vytvoření kloubových napojení na stavbách, jako jsou šachty nebo uliční vpusti. Jsou rozdíly mezi kloubovými kusy pro stranu přívodu (GZ) a stranu výpusti (GA) a také pro instalaci na stavbě (GE). Montované kusy (GE) jsou zcela nebo částečně neglazované, tím je zajištěno těsné napojení ve stěně šachty.

Kameninové trouby a tvarovky jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit se údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295. Technické změny vyhrazeny.