Certifikace našich kameninových trubek

Zaručená kvalita

U všech našich výrobků je kvalita zaručena. Kvalita znamená bezpečnost a spolehlivost. Bezpečnost a spolehlivost vytváří důvěru – důvěru v naše výrobky. Naše trouby a tvarovky vyrábíme pečlivě, podle všech pravidel vyspělé techniky – na té nejvyšší úrovni.


Pro kameninové trouby platí norma EN 295, část 1 až 7. Navíc jsou vyráběny a zkoušeny i podle certifikačního programu ZP WN 295, který klade ještě mnohem vyšší nároky než norma EN 295.

Interní kontrola, externí dohled a právo používat nejrůznější značky kvality jako např.: symbol kvality MPA NRW, Benor, NF, SKG-IKOB a QPlus  prokazují mimořádnou kvalitu našich výrobků, která svým rozsahem převyšuje zákonné a normativní požadavky evropské normy EN 295.

Díky těmto značkám se však uživatel může spolehnout zejména na to, že může zcela plně důvěřovat deklarovaným vlastnostem našich výrobků. Současně s tím je všechno i řádně zdokumentováno, takže lze tento systém managementu kvality ISO 9001:2015 doložit a použít. 

Pravidla

Pro kvalitní stavbu kanalizačních řádů je nevyhnutelné dodržování technických norem, směrnic, pracovních listů atd. Ty musí dodržovat nejen výrobce, ale i projektanti, zadavatelé zakázek apod. Zároveň při realizaci takovýchto stavebních projektů hraje velkou roli i připravenost a zopovědnost za lidi i životní prostředí.

Jako norma pro kameninové trouby, tvarovky a příslušenství se používá EN 295- část 1-7.

Pro otevřený výkop platí normy EN 1610, EN 752, EN 1295, DWA A 139 a DIN 18306.

Pro uzavřenou výstavbu platí normy EN 1610, EN 1295, EN 12889 a DIN 18319, jakož i informace Německé společnosti pro bezvýkopové stavby GSTT č. 24 „Plánování".

Další informace

K Infopool

Další informace k certifikátům najdete v našem Infopool.

K TROUBÁM A TVAROVKÁM

Zjistěte více o vlastnostech našich trub a tvarovek.

K Těsnění

Zjistěte více o funkčních vlastnostech těsnění.