27 293 24 294 296 297 26 298 299 300 301 379
KERA.Drive

Protlačovací trouba

technické výkresy


Jmenovitá světlost DN 500

Stavební délka (cm)

Hmotnost
260 kg/m
Mezní únosnost ve vrch. zat. FN
120 kN/m

Vlastnosti

DN 500
Vnitřní průměrd1mm504 +/-5
Průměr ofrézované části dříkud3mm617 +0/-1
Vnější průměrdMmm644 +0/-10
Rozměr zasunutíemm55
Délka troubyl1mm984
Průměr spojkydkmm629
Tloušťka spojkyskmm2
Šířka spojkybkmm115
Tloušťka prstence pro přenášení tlakuDzmm18
Protlačování pomocí pilotního vrtu*kN1900
Protlačovací síla Mikrotunelování*kN1700

Stručný popis

* Prosím zohledněte: 
- Maximální přípustná protlačovací síla se v jednotlivých případech musí vypočítat dle platných národních norem, např. B. DWA-A 161, vydání březen 2014 
- Zde uvedené hodnoty slouží pouze jako orientační hodnoty pro plánování 
- Předpokladem je, že účinné tlakové síly jsou během protlačování soustavně sledovány a protokolovány 
- Maximální konečný tlak je třeba omezit na přípustnou protlačovací sílu

Naše protlačovací trouby v rozsahu jmenovitých světlostí DN 400 až DN 600 mají nový inteligentní těsnicí systém. 

Těsnicí systém tvoří dvě identická těsnění kluzným kroužkem. Na jedné straně je těsnění předem namontováno již pod vodicím kroužkem. Druhé těsnění i potřebný prstenec pro přenášení tlaku se dodávají samostatně, aby se zajistila maximálně možná ochrana před povětrnostními vlivy. Zatímco se prstenec pro přenášení tlaku na straně spojky pouze nasadí, montáž druhého těsnění se provádí jednoduchým navléknutím a jeho zajištěním v drážce na dříku trouby vyfrézované z výroby. Přitom je třeba pamatovat na to, aby těsnění po montáži nejprve přečnívalo přes čelní plochu dříku trouby. Při sesazování trub do sebe, příp. zasunování dříku se těsnění sroluje zpět a s  minimálním třením přehrne přes dřík. Těsnění je z hlediska svého materiálu uzpůsobeno tak, že na stavbě se použití kluzného prostředku nedoporučuje, příp. není zapotřebí. Tento těsnicí systém KERA.Drive odolává spolehlivě vnitřnímu a vnějšímu tlaku více než 0,5 bar.

Vodicí kroužek z nerezové oceli odolné proti korozi dle EN 295 s předmontovaným kaučukovým těsněním a prstencem pro přenášení tlaku na bázi dřeva.