27 293 24 294 296 297 26 298 299 300 301 379
KERA.Drive

Protlačovací trouba

technické výkresy


Jmenovitá světlost DN 250

Stavební délka (cm)

Hmotnost
100 kg/m
Mezní únosnost ve vrch. zat. FN
100 kN/m
Odolnost vůči podélnému tlaku
100 N/mm2

Vlastnosti

DN 250
Vnitřní průměrd1mm253 +/-4
Průměr ofrézované části dříkud3mm331,5 +0/-1
Vnější průměrdMmm361 +0/-8
Rozměr zasunutíemm55
Délka troubyl1mm1996
Průměr spojkydkmm349,5
Tloušťka spojkyskmm1,5
Šířka spojkybkmm104
Tloušťka prstence pro přenášení tlakuDzmm5
Protlačování pomocí pilotního vrtu*kN**
Protlačovací síla Mikrotunelování*kN**

Stručný popis

* Prosím zohledněte: 
- Maximální přípustná protlačovací síla se v jednotlivých případech musí vypočítat dle platných národních norem, např. B. DWA-A 161, vydání březen 2014 
- Zde uvedené hodnoty slouží pouze jako orientační hodnoty pro plánování 
- Předpokladem je, že účinné tlakové síly jsou během protlačování soustavně sledovány a protokolovány 
- Maximální konečný tlak je třeba omezit na přípustnou protlačovací sílu

Naše protlačovací trouby KERA.Drive se středními a velkými jmenovitými světlostmi získají po vypálení obzvláště hladký povrch s  nízkými hodnotami třecího odporu a vysoce odolný proti biologickým a chemickým látkám. Dodatečná glazura není kvůli materiálově specifickému hladkému povrchu nutná. Protlačovací trouby KERA.Drive jsou ideálně vhodné pro likvidaci odpadních vod z domácností a průmyslu. 

Naše protlačovací trouby jsou soustavně úspěšně kontrolovány ve spolupráci s externím zkušebním ústavem MPA NRW. Splňují tak všechny požadavky ČSN EN 295. Navíc mají neomezené schválení Spolkového železničního úřadu pro pokládku v oblasti zatížení železniční dopravou a v prostoru křížení kolejišť.

Pro protlačování hlavních řadů všeho druhu jsou Vám k dispozici naše trouby KERA.Drive v rozsahu jmenovitých světlostí DN 250 až DN 300. Vyznačují se speciálně vyvinutým systémem spojek, který bezproblémově odolává vnitřnímu a vnějšímu tlaku více než 0,5 bar. Proto představují perfektní řešení pro bezpočet možností použití.

Spojka z nerezové oceli odolná proti korozi dle EN 295 s integrovaným kaučukovým těsněním a s předmontovaným prstencem pro přenášení tlaku z kaučuku