51 148 149 150 151 152 153 154 155
KERA.Pro

Odbočka 45°

technické výkresy


Jmenovitá světlost DN1 200

Jmenovitá světlost DN2

Spoj DN1/DN2

Spojovaci systemy DN1/DN2

Stavební délka (cm)

Hmotnost
36 kg/ks
TKL
240/34

Rozměry

Jmenovitá světlost Jmen. sv. odbočky Rozměry
DN 1 DN 2 z max.
mm
e max.
mm
a max.
mm
200 150 435 85 305

Stručný popis

Rozměry z, a a e jsou referenční rozměry. Odbočky 90° +/-5°. Zbývající rozměry a vrcholové tlakové síly jako trouba. Provedení hrdel odboček vždy v řadě normálního zatížení. 

Kameninové trouby a tvarovky jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit se údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295. Technické změny vyhrazeny.