190 389 192 390 194 391 196 197
KERA.Pro

Kompaktni odbočka 90°

technické výkresy


Jmenovitá světlost DN1 400

Jmenovitá světlost DN2

Spoj DN1/DN2

Spojovaci systemy DN1/DN2

Stavební délka (cm)

Hmotnost
129 kg/ks
TKL
200/34

Rozměry

Jmenovitá světlost Jmen. sv. odbočky Rozměry
DN 1 DN 2 a max.
mm
400 150 70

Stručný popis

Rozměry z, a a e jsou referenční rozměry. Odbočky 90° +/-5°. Zbývající rozměry a vrcholové tlakové síly jako trouba. Provedení hrdel odboček vždy v řadě normálního zatížení.

Kameninové trouby a tvarovky jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit se údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295. Technické změny vyhrazeny.