182 11
KERA.Pro

Bezhrdla odbočka 45°

technické výkresy


Jmenovitá světlost DN1 200

Jmenovitá světlost DN2

Spoj DN1/DN2

Spojovaci systemy DN1/DN2

Stavební délka (cm)

Hmotnost
29 kg/ks
TKL
240/34

Rozměry

Jmenovitá světlost Jmen. sv. odbočky Rozměry
DN 1 DN 2 e max.
mm
a max.
mm
200 150 85 305

Stručný popis

Rozměry z, a a l1 jsou referenční rozměry, odbočky 45° a 90° +/- 5°

m = bez hrdla

Kameninové trouby a tvarovky jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit se údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295. Technické změny vyhrazeny.