33 198 199 200 201 202 203 204 205
KERA.Base

Zkrácená trouba nátok - výtok (GE)

technické výkresy


Jmenovitá světlost DN 300

Spoj

Spojovaci systemy

Délka (cm)

Hmotnost
31 kg/ks
TKL
160

Další vlastnosti

Glazura
Vnitřní/Vnější
Bílý bod - označení vrcholu trouby
ano

Stručný popis

Kloubové kusy se používají k vytvoření kloubových napojení na stavbách, jako jsou šachty nebo uliční vpusti. Jsou rozdíly mezi kloubovými kusy pro stranu přívodu (GZ) a stranu výpusti (GA) a také pro instalaci na stavbě (GE). Montované kusy (GE) jsou zcela nebo částečně neglazované, tím je zajištěno těsné napojení ve stěně šachty.

Kameninové trouby a tvarovky jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit se údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295. Technické změny vyhrazeny.