27 293 24 294 296 297 26 298 299 300 301 379
KERA.Drive

Rura przeciskowa

Rysunek techniczny


Średnica DN 600

Długość (cm)

Ciężar
338 kg/m
Wytrzymałość na zgniatanie FN
120 kN/m
Wytrzymałość na ściskanie podłużne
100 N/mm2

Właściwości

DN 600
Średnica wewnętrznad1mm609 +/-5
Średnica bosego końcad3mm738 +0/-1
Średnica płaszczadMmm765 +0/-14
Długość bosego końcaemm55
Długość ruryl1mm984
Średnica złączadkmm744,6
Grubość złączaskmm2
Szerokość złączabkmm115
Grubość pierścienia przenoszącego siłę wciskuDzmm18
Siła przecisku Przecisk z wierceniem pilotowym*kN2400
Siła przecisku Mikrotuneling*kN2200

Krótki opis

* Proszę uwzględnić: 
- Maksymalną dopuszczalną siłę przecisku należy każdorazowo obliczać w oparciu o obowiązujące wytyczne, np. DWA-A 161, wydanie z marca 2014 r. 
- Podane wartości są jedynie wartościami orientacyjnymi do projektowania. 
- Podczas wykonywania przecisku należy stale monitorować i protokołować siły wcisku. 
- Maksymalna siła wcisku ograniczana jest do dopuszczalnej siły wcisku.

Nasze rury przeciskowe z  zakresu średnic od DN 400 do DN 600 posiadają nowy, inteligentny system uszczelnień. 

System uszczelnień składa się z  dwóch identycznych uszczelnień z  pierścieniem ślizgowym. Z  jednej strony uszczelnienie jest już fabrycznie zamontowane pod pierścieniem prowadzącym. Drugie uszczelnienie oraz niezbędny pierścień przenoszący siłę wcisku są dostarczane oddzielnie, aby zapewnić możliwie jak najlepszą ochronę przed czynnikami atmosferycznymi. Pierścień przenoszący siłę wcisku zakłada się w zwykły sposób po stronie złącza, natomiast montaż drugiego uszczelnienia odbywa się poprzez łatwe nasunięcie i  zamocowanie w  fabrycznie wyfrezowanym rowku na  bosym końcu rury. Należy tutaj pamiętać, że uszczelnienie po zamontowaniu na początku wystaje poza powierzchnię czołową bosego końca. Podczas łączenia przewodów rurowych bądź wciskania bosego końca uszczelnienie przewija się do tyłu i z minimalnym tarciem nasuwa na bosy koniec. Uszczelnienie, z uwagi  na zastosowany w nim materiał sprawia, że stosowanie smarów nie jest zalecane bądź konieczne. System uszczelnień KERA.Drive niezawodnie wytrzymuje ciśnienie wewnętrzne i  zewnętrzne przekraczające 0,5 bar.

Pierścień prowadzący ze stali nierdzewnej odpornej na korozję wg EN295 z fabrycznie zamontowaną uszczelką kauczukową i pierścieniem przenoszącym siłę wcisku z drewna.