PRODUKCJA NEUTRALNA DLA KLIMATU

KOLEJNY KROK W KIERUNKU PRZYSZŁOŚCI.

Ochrona klimatu należy do największych wyzwań naszego społeczeństwa. Aby zabezpieczyć przyszłe pokolenia musimy obniżyć zużycie energii, zredukować emisję gazów cieplarnianych oraz postawić na energię z odnawialnych źródeł energii. 


Wiele miast i gmin ma świadomość tej odpowiedzialności i uwzględnia w swoich przetargach ekologiczne wytyczne. Także my jako producent systemów kanalizacyjnych stworzyliśmy portfolio produktów przyjaznych dla środowiska. 

RURY KAMIONKOWE NEUTRALNE DLA KLIMATU

Jako producent systemów rur kanalizacyjnych z kamionki tworzymy produkty ze 100% naturalnych surowców. Już od dawna angażujemy się w trwałą i efektywną ochronę środowiska. Nasze rury kamionkowe neutralne dla klimatu są produkowane w technologii "szybkiego wypalania" w jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych na świecie. A certyfikat Cradle to Cradle® motywuje nas do tego, aby jeszcze bardziej inwestować w ochronę środowiska.

ZMNIEJSZENIE ŚLADU WĘGLOWEGO DLA NASTĘPNYCH POKOLEŃ

Tak zwany ślad węglowy (carbon footprint) opisuje ilość emisji CO2 spowodowanej w określonym okresie w wyniku danej aktywności. Dzięki konsekwentnemu obniżaniu emisji CO2 w naszych procesach produkcyjnych zmniejszyliśmy efektywnie własny ślad węglowy. Poza śladem węglowym eksperci uwzględniają ponadto emisję dla transportu rur na plac budowy.

Nasze produkty są neutralne dla klimatu od pozyskania surowców, aż po dostawę na plac budowy. W celu osiągnięcia tego celu badamy emisje i kompensujemy przy pomocy sprawdzonych i zarejestrowanych projektów w zakresie ochrony klimatu zgodnie z międzynarodowymi standardami i dyrektywami.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Z WIZJĄ PRZYSZŁOŚCI

Posiadamy know-how, które pozwala nam obniżyć emisję CO2. Dzięki naszym rurom kamionkowym neutralnym dla klimatu wnosimy znaczący wkład w efektywną ochronę klimatu i środowiska. Ponadto aktywnie wspieramy operatorów sieci w ich dążeniu do lepszego działania na rzecz ekologii i oferujemy prawdziwe "zielone" alternatywy dla bezpiecznego i ekologicznego pozyskiwania materiałów. Chcielibyśmy kształtować przyszłość wspólnie z naszymi klientami - trwale i wartościowo dla życia.

-
Rury kamionkowe neutralne dla klimatu
Więcej informacji