CRADLE TO CRADLE®

EKOLOGICZNY OBIEG

Firma Steinzeug-Keramo uzyskała certyfikaty dla swoich produktów i procesów produkcji. Certyfikat Cradle to Cradle® dokumentuje nasze zaangażowanie na rzecz środowiska i stanowi potwierdzenie naszej filozofii ukierunkowanej na trwałość produktów.


Podczas zwykłych procesów produkcji materiały kończą zwykle w koszu na śmieci lub w spalarni odpadów. Ograniczone zasoby naturalne zużywane są przy tym nieodwracalnie. Środowisko jest mocno obciążone i następnie pokolenia mogą ponieść tego skutki. Od lat podejmuje się próby zmiany takiego stanu rzeczy. Jednak pomimo utylizacji i redukcji odpadów pozostaje system, który kończy swe myślenie na wysypisku śmieci i bierze pod uwagę odpady i rozrzutność.

W przypadku Cradle to Cradle produkty krążą a żaden ze składników produktu nie staje się odpadem.


CO OZNACZA Cradle to Cradle®?

Cradle to Cradle® : oznacza w tłumaczeniu „od kołyski do kołyski“. Oznacza to: koniec myślenia o produkcie, tak jak dawniej, od jego początku do jego końca („od kołyski do grobu“), ale myśl podąża dalej: od początku produktu do ponownego początku kolejnego produktu. Dla gospodarki i przemysłu jest to prawdziwie rewolucyjny nowy system.

Według tej zasady funkcjonuje przyroda. Drzewo kwitnie i rozwija tysiące kwiatów. Tylko z niewielkiej ilości nasion tych kwiatów powstają nowe drzewa. Jednak wszystkie nasiona spadają na ziemię. Stanowią one dla innych organizmów pożywienie i tworzą nowe podłoże. Także liście, które zbierają się jesienią na ziemi, są użyteczne w różnorodny sposób. Z biegiem czasu liście rozkładane są przez mikroorganizmy, zwierzęta i warunki atmosferyczne. W ten sposób powstaje nowe pożywienie: dla samego drzewa oraz dla innych roślin.


MOCNE STRONY NASZYCH ROZWIĄZAŃ

Steinzeugrohr - CradletoCradle

Rury kamionkowe spełniają wysokie wymagania ekologiczne. Ich techniczne, chemiczne i fizyczne właściwości, takie jak wysoka wytrzymałość, szczelność  oraz wysoka odporność na korozję łączą w sobie zalety w jednym produkcie. Kamionka podlega w 100% recyklingowi. Ponadto rury kamionkowe są uzasadnione ekonomicznie – łączą długi okres użytkowania z niewielkim nakładem konserwacyjnym. Uwzględniając ten okres użytkowania oznacza to niskonakładowe zabezpieczenie majątku trwałego. I wreszcie – rury kamionkowe są przyjazne dla pokoleń: ich ponad stuletnia żywotność oszczędza zasoby i minimalizuje finansowe obciążenie przez remonty i naprawy. 


100 % recycling produktów ceramicznych - szamot wraca do procesu produkcji

5 FILARÓW CRADLE TO CRADLE®

MATERIAŁ
Każdy element jest sprawdzany. Znamy dokładny skład naszych produktów, ich trwałość i oddziaływanie na środowisko. Nasze materiały są nieszkodliwe dla środowiska

WODA
Racjonalna gospodarka wodna, realizowana zgodnie z zasadami Cradle-to-Cradle®. Nasze zakłady produkcyjne znajdują się wyłącznie w obszarach, gdzie nie występuje deficyt czystej wody.

RECYKLING

Wszystkie produkowane przez nas rury nadają się do recyklingu. Zrównoważony rozwój to dla nas odpowiedzialność za kolejne pokolenia.

ENERGIA
Ciągle optymalizujemy zużycie energii poprzez: technologię szybkiego wypalania, odzyskiwanie ciepła poprzez dodatkowo zainstalowane wymienniki ciepła, wykorzystanie energii z regionalnych biogazowni oraz zastosowanie ekologicznej energii elektrycznej pozyskiwanej w 100% z odnawialnych źródeł energii. Każdy proces jest potwierdzony certyfikatem.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Widzimy naszych pracowników jako odpowiedzialnych ludzi, których wspieramy najlepiej jak potrafimy. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo pracy i  równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. Pomagamy w dalszej edukacji i planowaniu kariery. Szacunek i uczciwość są równie ważne w kontaktach z dostawcami i klientami, jak między naszymi pracownikami.

Więcej informacji