WŁAŚCIWOŚCI RUR I KSZTAŁTEK

Prawidłowy wybór materiału stanowi dla inwestora najważniejsze zadanie. Dzięki swoim właściwościom nasze produkty zapewniają wysoką wytrzymałość, szczelność i twardość, połączoną z wysoką odpornością na ścieranie i korozję, jak również długi okres użytkowania. Systemy kanalizacyjne z kamionki zapewniają:

  • długi okres użytkowania
  • niskie koszty utrzymania
  • korzystne opłaty
  • 100 % możliwość recyklingu


WŁAŚCIWOŚCI

Wytrzymałość na ścieranie
am ≤ 0,25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
18 N/mm²
Odporność biologiczna
spełnia
Odporność na ogień
nie palny
Odporność chemiczna pH
0 do 14
Szczelność
2,4 bar
Odporność na ściskanie
co najmniej 100 N/mm²
Moduł sprężystości podłużnej
~ 50.000 N/mm²
Mrozoodporność
spełnia
Twardość (według Mohsa)
~ 7
Wytrzymałość antykorozyjna
spełnia
Okres użytkowania
100 lat i więcej
Odporność na działanie ozonu
spełnia
Liczba kontrakcji poprzecznych
0,25
w zależności od średnicy nominalnej
32 do 120 kN/m
Wytrzymałość na obciążenie dynamiczne
spełnia
Siły wcisku
aż do 2.400 kN
Współczynnik rozszerzalności cieplnej
K -1 ~ 5 x 10–6
Przewodność cieplna
~1,2 W/m x K
Chropowatość
k 0,02 mm
Ciężar właściwy
22 kN/m³
Odporność na płukanie wysokociśnieniowe
280 bar
Wytrzymałość na rozciąganie
10 do 20 N/mm²
WIĘCEJ INFORMACJI

Infopool

Więcej informacji na temat właściwości produktów można znaleźć w naszej bazie infopool.

Uszczelki

Dowiedz się więcej na temat właściwości uszczelek.                                                                                                                  

CERTYFIKATY

Nasze produkty są na najwyższym poziomie. Oznacza to: bezpieczeństwo, niezawodność i zaufanie naszych Partnerów.