WŁAŚCIWOŚCI KAMIONKI

Odporna i trwała

Jakość i właściwości są czynnikami decydującymi o żywotności, niezawodności i efektywności ekonomicznej.


Jakość elementów budowlanych stanowi decydujący czynnik dla okresu ich użytkowania. Oczywiście dotyczy to także sieci kanalizacyjnych, która jako niezbędna instalacja infrastruktury podziemnej działają przez 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku.  Sieci te muszą sprostać ekstremalnym wymaganiom, uwzględniając różne sytuacje. Nasz świat zmienia się codziennie, a wraz z nim klimat i wymagania stawiane systemom wodno-kanalizacyjnym. 

Dzięki sprawdzonym właściwościom naszych produktów takich jak odporność na ścieranie, odporność chemiczna, odporność na korozję oraz długi okres użytkowania, nasze systemy rur kanalizacyjnych spełniają wszystkie wymagania nowoczesnej kanalizacji.

Wielopokoleniowe
Proekologiczne
Ekonomiczne
Cradle to Cradle®
WŁAŚCIWOŚCI