KERA.Mat

Manszeta ze stali szlachetnej N/H


Średnica DN 200

200
300
TKL
160/200/240

Wymiar

Średnica Zakres szerokości Szerokość Grubość Moment dokręcenia
DN zewn. d3
mm
mm mm Nm
200 230-265 150 7,5 6

Uniwersalne rozwiązanie do łączenia rur normatywnych oraz ponadnormaty-wnych: Manszeta dla czterech przypadków zastosowania. Pomaga ona nie tylko w minimalizacji stanów magazynowych w hurtowniach oraz na placu budowy, zapobiega również pomyłkom, ponieważ pasuje do wszystkich zas-tosowań w obrębie jednej średnicy nominalnej. Ponadto manszeta KeraMat ze stali szlachetnej N/H przekonuje również z ekonomicznego punktu widze-nia. Kolejna zaleta: zintegrowany system RE.

ZALETY PRODUKTU

 • Manszeta gwarantująca bezpieczeństwo oraz wysoką wytrzymałość.
 • Spełnia wymogi normy EN 295 pod względem szczelności, odchyleń kątowych oraz siły ścinającej
 • Zminimalizowanie stanów magazynowych w hurtowniach i na placu budowy
 • Wykluczone niebezpieczeństwo pomyłki
 • RE-System 

Re-System

Manszeta ze stali nierdzewnej N/H i  manszety reparacyjne typu 2B w zakresie średnic nominalnych od DN 100 do DN 600 są dostarczane z opatentowanym systemem identyfikacji połączeń rur (RE-System) Dzięki temu miejsca połączeń wykonane za pomocą naszych manszet reparacyjnych typu 2B mogą być oznaczane od wewnątrz, aby podczas przyszłych inspekcji kanału nie doszło do błędnych interpretacji.

Ponadto klient może rozpoznać, czy zamontowana została wymagana przez niego manszeta reparacyjna. Podczas montażu manszety „zatrzask manszetowy” umieszczany jest w szczycie między dwoma łączonymi bosymi końcami rur.

ZALETY PRODUKTU

 • Jednoznaczna klasyfikacja miejsca połączenia
 • Unikanie niepotrzebnych kosztów modernizacji w wyniku błędnej interpretacji w przypadku przyszłych inspekcji kanału
 • Zapewnienie jakości dzięki możliwości kontroli typu manszety od wewnątrz
 • Łatwy montaż
 • Brak dodatkowych kosztów
 • Oznakowanie znajduje się w szczycie rurociągu blisko ścianki rury
 • Wytrzymałość na płukanie pod wysokim ciśnieniem

Narzędzia i usługi

Kalkulačka Manžet

Pro spojení dvou dříků trub se pomocí kalkulačky manžet vypočítává typ manžety, a pokud je to nutné, také typ potřebných vyrovnávacích kroužků.