Redukcje mimośrodowe

Dla specjalnych przypadków oprócz redukcji centrycznych oferujemy redukcje o konstrukcji mimośrodowej. Możliwe jest wykonanie ze zlicowanym dnem dla wielu kombinacji średnic nominalnych. Redukcje wykorzystywane są w celu zwiększenia bądź zmniejszenia średnicy nominalnej. Są one produkowane na zamówienie zgodnie z  życzeniem klienta. W  przypadku przebudowy kolektorów w centrach miast zastosowanie redukcji umożliwia na przykład wykonanie tymczasowego połączenia istniejącego kolektora ze studzienką ze zmienioną średnicą kolektora. Innym przykładem zastosowań są kanały o większym rozmiarze, które mogą pełnić funkcję zbiornika ścieków ze zredukowanym odpływem.

 Klient może dowolnie dobrać stopniowanie średnic nominalnych. Prosimy o omówienie konkretnego specjalnego przypadku z  naszymi ekspertami. Redukcje wykonywane są w  wymaganych klasach nośności. Z  reguły redukcje bezkielichowe łączy się z rurami za pomocą manszet reparacyjnych. Dzięki kombinacji manszet oraz pierścieni wyrównawczych, przejścia te mogą być również stosowane dla innych rur. Możliwe jest również rozwiązanie ze zintegrowanymi uszczelkami w systemie połączeń C.

Schemat

Widok

DN 1
mm
DN 2
mm
200 150
250 150
250 200
300 200
300 250
350 250
400 250
350 300
400 300
500 300
400 350
500 350
500 400
600 400