INNOWACJE w zakresie produktów dla przyszłości
PREZENTOWANE JUŻ DZIŚ

Opracowane dzisiaj systemy gospodarki wodno-ściekowej będą miały elementarne znaczenie dla przyszłego pokolenia. Tym ważniejsze jest zaoferowanie rynkowi rozwiązań przekonywujących z punktu widzenia t zarówno technologicznego jak też ekonomicznego i ekologicznego. Dlatego chcielibyśmy jako Steinzeug-Keramo zaproponować Państwu nasza nową generację rur kamionkowych KERA.iX . Być może przyszłości nie da się zaplanować z góry, ale możemy się przyczynić do tego, aby ją jak najlepiej kształtować.

KERA iX

KERA.iX - Nowa generacja rur kamionkowych glazurowanych

Inspirowane naturą

W strukturach stworzonych przez naturę nasi inżynierowie znaleźli rewelacyjne  rozwiązanie w zakresie wytwarzania rur kamionkowych o dowolnych grubościach ścianek dla jeszcze wyższych obciążeń. Wbudowanie komór w ściankę rury zmienia nie tylko ogólną geometrię, lecz umożliwia dodatkowo stosowanie glin o wysokiej funkcjonalności. Wszystko to razem daje produkt o niezwykłej wytrzymałości przy wyraźnie zmniejszonym zużyciu materiału. Ta lekka konstrukcja inspirowana przyrodą stanowi podstawę nowej generacji rury kamionkowej  o nazwie KERA.iX. Idealne połączenie jest możliwe dzięki naszej nowo opracowanej technologii iX.LINK. Są Państwo ciekawi? Na naszym stoisku mogą się Państwo zapoznać z KERA.iX i iX.LINK na żywo.

Połączenie

Idealne połączenie rur przy niewielkiej sile wcisku, poprzez zastosowanie technologii iX.LINK.

Właściwości

Optymalna nośność dzięki wbudowanym komorom i glinom o wysokiej funkcjonalności.

Elastyczność

Dzięki temu, że produkt nie ma kielicha, może on być skracany do dowolnej długości.

Zabudowa

Z uwagi na właściwości systemu jest ono szczególnie szybkie, bezpieczne i efektywne.  

KERA.iXP
Kera iX
Kera iX

Nowo opracowanej technologii iX.LINK.

KERA.iX i iX.LINK uzupełniają nasz sprawdzony standardowy asortyment i otwierają się na nowy zakres niemożliwych dotychczas zastosowań..   

To jednak dopiero początek – pracujemy już nad udoskonaleniem KERA.iX. Będzie więc ciekawie ...

WIĘCEJ INFORMACJI ŚCIĄGNIJ ULOTKĘ KERA.iX

Czy wzbudziło to Państwa zainteresowanie?

Mają Państwo pytania dotyczące KERA.iX lub potrzebują Państwo innych informacji? W takim przypadku prosimy skorzystać z naszego formularza kontaktowego. Natychmiast skontaktujemy się z Państwem.

PRODUKTINNOVATIONEN FÜR MORGEN
SCHON HEUTE PRÄSENTIERT

Heute entwickelte Systeme der Wasser- und Abwasserwirtschaft werden für die Generationen von morgen von elementarer Bedeutung sein. Umso wichtiger ist es, dem Markt sowohl technologisch als auch ökonomisch und ökologisch überzeugende Lösungen anzubieten. Deshalb möchten wir von Steinzeug-Keramo Ihnen unsere neue Generation von Steinzeugrohren - KERA.iX präsentieren. Vielleicht kann man die Zukunft nicht vorausplanen, aber wir können dazu beitragen, Sie bestmöglich zu gestalten.

KERA iX

KERA.iX - EINE NEUE GENERATION STEINZEUGROHR
INSPIRED BY NATURE

In den Bauplänen der Natur fanden unsere Ingenieure eine verblüffende Lösung zur Herstellung von Steinzeugrohren beliebiger Wandstärken für noch höhere Traglasten. Der Einbau von Hohlkammern in der Rohrwand verändert nicht nur die gesamte Geometrie, sondern ermöglicht zusätzlich den Einsatz hochfunktionaler Tone. Beides zusammen ergibt ein Produkt von enormer Festigkeit bei deutlich verringertem Materialeinsatz. Dieser an der Natur orientierte Leichtbau ist die Basis für eine neue Generation Steinzeugrohr mit dem Namen KERA.iX. Die perfekte Verbindung übernimmt unsere ebenfalls neu entwickelte Technologie iX.LINK. 


Verbindung

Perfekte Rohrverbindung mit geringer Einschubkraft durch iX.LINK Technologie.

Beschaffenheit

Optimum an Belastbarkeit durch integrierte Hohlkammern und hochfunktionale Tone.

Flexibilität

Durch muffenlose Produktgestaltung auf beliebige Längen kürzbar.

Einbau

Systembedingt besonders schnell, sicher und effizient zu verlegen.

KERA.iXP
Kera iX
Kera iX

Unsere smarte Verbindungstechnologie iX.Link

KERA.iX und iX.LINK ergänzen unser bewährtes Standardsortiment um weitere bisher so nicht mögliche Einsatzbereiche.
Aber das ist erst der Anfang – wir arbeiten bereits an der Weiterentwicklung von KERA.iX. Es bleibt also spannend ...

INFORMATIONEN ANFORDERN KERA.iX FLYER HERUNTERLADEN

DIES KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

Interesse geweckt?

Sie haben Fragen zu KERA.iX oder benötigen andere Informationen? Dann nutzen Sie dazu bitte unser Kontaktformular. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.