KLIMAATNEUTRALE PRODUCTIE VAN GRESBUIZEN

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE TOEKOMST

Klimaatbescherming is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Om onze toekomst veilig te stellen moeten we minder energie verbruiken, de uitstoot van broeikasgassen verminderen en efficiënter gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen. 


Klimaatbescherming is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Om onze toekomst veilig te stellen moeten we minder energie verbruiken, de uitstoot van broeikasgassen verminderen en efficiënter gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen. 

KLIMAATNEUTRALE GRESBUIZEN VAN NATUURLIJKE GRONDSTOFFEN

Als producent van gresbuizen voor afvalwatersystemen staan wij voor producten die zijn gemaakt van 100% natuurlijke grondstoffen. Wij zetten ons al jarenlang in voor duurzaamheid en een effectieve bescherming van het milieu. Onze klimaatneutrale gresbuizen worden bijvoorbeeld met behulp van de vernieuwende snelbrandtechnologie gemaakt, in een van 's werelds modernste fabrieken. En onze Cradle to Cradle©-certificering motiveert ons om nog meer in milieubescherming te investeren.

DE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VOOR VOLGENDE GENERATIES VERKLEINEN

De zogenaamde CO2-voetafdruk (carbon footprint) geeft een schatting van de hoeveelheid kooldioxide die in een bepaalde periode wordt uitgestoten door toedoen van een activiteit. Door een consequente vermindering van de uitstoot van CO2 in onze productieprocessen hebben we onze eigen CO2-voetafdruk effectief kunnen verkleinen. Naast de CO2-voetafdruk houden de experts ook rekening met de uitstoot van CO2 bij het transport van de buizen naar de bouwplaats.

Onze producten zijn klimaatneutraal, vanaf grondstofwinning tot aflevering op de bouwplaats. Om dit doel te bereiken wordt alle uitstoot gemeten en vervolgens gecompenseerd door deelname aan gecontroleerde en geregistreerde milieubeschermingsprojecten die in overeenstemming zijn met internationale normen en richtlijnen.

DUURZAME PRODUCTEN VOOR UW TOEKOMSTVISIE

Wij hebben de kennis en producten in huis om de uitstoot van CO2 effectief te verminderen. Met onze klimaatneutrale gresbuizen leveren wij een belangrijke bijdrage aan een effectieve klimaat- en milieubescherming. Daarnaast helpen wij exploitanten actief bij hun streven naar beter ecologisch handelen en bieden wij echt groene alternatieven voor de 'future proof' en milieubewuste inkoop van materiaal. Samen met onze klanten willen wij de toekomst vormgeven: duurzaam en leefbaar.

-
Klimaatneutrale gresbuizen
Meer informatie