PŘECHODOVÉ NEBO PROPOJOVACÍ KUSY

Jmenovitá světlostStavební délka
DNm

Přechodové kusy
(z protlačovací trouby na hrdlovou troubu
s pevností N nebo H) s těsnicím P-kroužkem

200
250-600*

1,00

Propojovací kusy jednostranně
nebo oboustranně seříznuty

150-200
250-600

od 0,3 do 1,0 a
od 0,3 do 2,0

Propojovací trouby
(zkrácené trouby)

250-600

od 1,0 do 2,0*

* Pouze jako speciální výroba po předchozí domluvě
PŘÍKLADY MOŽNOSTÍ NAPOJENÍ NA ŠACHTU
  1. Zabudovaný těsnicí prvek BKK
  2. Manžetové těsnění typ 2B s vyrovnávacím kroužkem 
  3. Spojení trub 
  4. Propojovací kus DN 250/300 N nebo H, jednostranně seříznut 
  5. Propojovací kus trouba VT DN 250/300, jednostranně seříznut 
  6. Protlačovací trouba DN 250/300
  1. Zabudovaný těsnicí prvek BKK (pro trouby s pevností N/H)
  2. Spojení trub typu 1 
  3. Přechodový kus s těsnicím P-kroužkem, protlačovací trouba DN 250/300 
  4. Protlačovací trouba DN 250/300