Protlačování

PODZEMNÍ POKLÁDKA POTRUBÍ

V porovnání se způsobem výstavby pomocí otevřeného výkopu označuje protlačování uzavřený způsob výstavby, protože zde nedochází k tvorbě výkopu. Bezvýkopová pokládka je prováděna pod zemí, aniž by nad ní ležící zemina byla odtěžena. 


Způsob protlačování nabízí nespornou výhodu: Zatímco se pod zemí protlačují  trouby, jde život nahoře nerušeně dál. Odhlédneme-li od počátečního a cílového výkopu a podle délky vedení mezi několika málo mezivýkopy, nevzniká pro místo na povrchu podél trasy potrubí žádné podstatnější omezení. Díky protlačování tak zůstávají např. dopravní cesty bez zácp, obchody bez ztráty zisku a města jsou ušetřena velkých výkopů. Zabrání se také hluku a špíně, emise CO2 a jemného prachu se značně sníží, ulice se nekopou, flora a fauna jsou chráněny. Ve zkratce: ekonomické ztráty a zatížení životního prostředí jsou při bezvýkopové pokládce kanalizace redukovány na nejnižší míru. 

KDE LZE BEZVÝKOPOVOU METODU POUŽÍT

 • Nová výstavba
 • Obnova stávajícího 
 • Domovní přípojky
 • Výstavba pod silnicemi, dálnicemi, kolejišti nebo pod vodstvem
 • Výstavba kanalizace pod stavebními památkami a komplexy budov
 • Výstavba v oblasti získávání vody
Nepozorovaně
Nepozorovaně
Nerušeně
Nerušeně
Ekologicky šetrně
Ekologicky šetrně

VÝHODY PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ

Bezvýkopové budování kanalizace je uzavřený, podzemní způsob, který díky kameninovým protlačovacím troubám přináší množství ekonomických, ekologických i sociálních výhod - a to už více než 30 let. 

KRATŠÍ DOBA VÝSTAVBY

 • Žádné významnější narušení technické infrastruktury 
 • Výhodné pro občany: život nad zemí není narušen, např. nákupní třídy nebo ulice; žádná hluková zátěž

DELŠÍ DOBA POUŽITELNOSTI

 • Obzvláště vysoká kvalita stavby a bezpečnosti kanalizace 
 • Vysoké rezervy protlačovacích trub pro provoz kanalizace 
 • Způsob výstavby bez sesedání

OCHRANA POVRCHU 

 • Minimální zásahy shora 
 • Šetrné pro flóru a faunu

POZITIVNÍ ENERGETICKÁ BILANCE

 • Méně strojů pro výstavbu a transport
 • Kratší cesty přepravy 
 • Značná redukce emisí CO2 a jemného prachu 

OCHRANA SPODNÍ VODY

 • Šetrné pro spodní vodu 
 • Výstavba bez snížení hladiny spodní vody 


OCHRANA PRACOVNÍKŮ

 • Vysoká bezpečnost práce

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PROTLAČOVÁNÍ

Protlačovací trouby odolávají obrovské zátěži, musí splňovat ty nejvyšší nároky a nejrůznější požadavky  a být určeny na míru pro protlačovací stroje. Řešení: protlačování trub z kameniny. Kameninové protlačovací trouby disponují vynikajícími vlastnostmi a jsou v nejvyšší míře vhodné pro protlačovací způsob výstavby díky jejich prvotřídním technickým specifikacím. 

 • Plánparalelní čelní plochy pro rovnoměrné přenášení tlaku a rozdělení napětí 
 • Na milimetr přesné zpracování krajů díky řezání, frézování a broušení 
 • Vodící kroužek z ušlechtilé oceli
 • Profilované těsnící gumy (kaučukový elastomer) na vnějších hranách vodícího kroužku z zabránění průniku zeminy v místě těsnění           
 • Systém spoje s min. těsností 2,4 bar uvnitř i vně (vodotěsné)
 • Přenos tlaku z trouby na troubu díky dřevotřísce 
 • Montáž trub, vodících kroužků a kroužků pro přenos tlaku od výrobce
 • Výroba bentonitových a injektážních výztuh přímo podle stavby. Objímky se závitem a ucpávky z kvalitní ušlechtilé oceli.

PROTLAČOVÁNÍ TRUB

Pro bezvýkopovou pokládku trub jsou k dispozici různé technologie protlačování jak pro novou výstavbu protlačovacím způsobem nebo i k obnově protlačovacích trub: 

NOVÁ VÝSTAVBA

 • Pilotní protlačování 
  • s vytlačováním zeminy
  • s odebíráním zeminy
 • Mikrotunelování
  • těžba šnekem 
  • těžba vymýváním
 • Protlačování s posádkou 

OBNOVA

 • Pipe-Eating 
 • Berstlining (podobný způsob)

Pro výstavbu kanalizačních řádů jsou nejdůležitějšími technologiemi řízené pilotní protlačování a mikrotunelování. Předpokladem pro použití tohoto postupu je detailní posouzení místa výstavby. Další informace k technologiím protlačování najdete v naší brožuře.