Poradenství při výstavbě kanálů

Podklad pro kanál

Naše inovativní a moderní řešení vyvíjíme přímo se znalostmi z praxe. Sledujeme i vše kolem a využíváme např. i spolupráce s dalšími oblastmi pozemního stavitelství.


Aktivně se se svými tématy účastníme odborných konferencí, sympozií, přednášek a seminářů a získáváme při nich nové informace. Udržujeme stálé a těsné kontakty s našimi zákazníky  na všech úrovních. 

Jsme manažery pro vodu a kanalizace městského prostředí.

Při plánování a realizaci stavebních projektů mezi hledisky cen klademe důraz na celkovou životnost systémů, neboť naši experti ví, kde a jak s našimi produkty ovlivnit celkové náklady projektu. Tím dojde k úsporám v poplatcích pro platící uživatele a je tak dosaženo hospodárného řešení. Kameninové systémy k odvádění odpadních vod  se vykazují extrémně dlouhou životností, řešeními šetrnými pro životní prostředí, a to díky surovině, která je recyklovatelná a ze 100 %  znovu použitelná.  

Podpoříme Vás v každém stavebním záměru - osobním poradenstvím  přímo na stavbě nebo díky našemu know-how, které můžete přímo na našich stránkách a ve složce Infopool využít k plánování, výstavbě a testech.  

Plánování

Získáte všechny potřebné informace, které potřebujete ve fázi plánování. 

Provedení stavby

Zde naleznete návody k zabudování při otevřeném výkopu i uzavřeném způsobu stavby, stejně jako návody k použití příslušenství a šachet. 

Zkoušky a provoz

Zde se můžete dočíst o relevantních podmínkách pro zkoušky a provoz.